Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Exposem el document contractual pel qual es regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web https://perezolivan.art propietat de Marc Pérez Oliván (en endavant el prestador o Nené). L’acceptació de el present document comporta que l’usuari: Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades. Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web https://perezolivan.art de prestador.

IMPORTANT: El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació. D’altra banda, llevat d’indicació contrària, els contactes per telèfon o per fax / mòdem tindran els mateixos costos que les trucades locals, de manera que no suposaran un cost superior a el de la tarifa bàsica.

Identitat de les parts

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és Marc Pérez Oliván, amb domicili social Carrer del Galió, 12. Reus 43201, Tarragona, Catalunya. NIF: 36551764A.

L’usuari, registrat o no al lloc web, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a prestador.

Objecte del Contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del nostre lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

S’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

Efectuar el carro de compra.

Havent expressat la quantitat del producte.

Selecció direcció d’enviament.

Comprovació i realització de la comanda.

Fer clic en “He llegit i accepto les condicions” per acabar amb el procediment de contractació.

Informació del pagament.

En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, respecte de totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat. Així mateix, se li enviarà un correu electrònic a l’usuari confirmant la seva comanda.

L’adequat accés a la botiga en línia depèn de el sistema de telecomunicacions emprat i en particular de la xarxa d’internet, de manera que Marc Pérez Oliván no es responsabilitza d’interrupcions, demores o errors de l’servei per causes alienes al seu control, així com als derivats de l’equip i / o connexió a la xarxa de l’Client.

Lliurament de comandes

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili designat lliurement per l’usuari.

En cas que la mercaderia o les mercaderies que ens ha demanat estiguin disponibles, el temps que transcorre en èpoques d’activitat normal fins al lliurament a l’adreça indicada per vostè. – termini de lliurat és de sis a deu dies laborables, comptats a partir de la recepció de la seva comanda.

De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

Sense perjudici de l’anterior el prestador haurà d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció de l’emissor com del destinatari, de manera que no podrà imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

Preu i termini de validesa de l’oferta

Tots els preus indicats de les mercaderies de la botiga en línia en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€). A més, per cada enviament li facturem un import en concepte de despeses d’enviament que pot variar en funció de la comanda realitzada i la zona a la qual li remetem el mateix.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i seran aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase de la mateixa. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del prestador que és (+34) 609 90 15 42 o via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic marc@perezolivan.art. En tot cas s’ha d’indicar en l’assumpte del missatge o la persona a aquest mòbil el número de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Modalitats de pagament

Pel que fa a la reserva del producte, fins al pagament del preu íntegre, les mercaderies lliurades seguiran sent propietat de Nené.

El pagament es realitzarà per anticipat amb una transferència bancària.

L’informem que, en virtut de les condicions que tingui vostè estipulades amb les entitats de crèdit o altres institucions, li poden sorgir despeses addicionals en concepte de despeses de transferència, gestió de compte etc. Li recomanem que s’informi vostè amb el seu banc o entitat sobre el particular. El prestador es compromet i disposa que, en cap moment es realitzarà cap càrrec per l’ús de el mitjà de pagament esmentat anteriorment.

Reservat el dret de restringir de forma individualitzada l’ús de les formes de pagament dalt indicat a una o diverses opcions.

Utilitzem sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. Les dades de pagament són confidencials i es transmeten de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent.

Dret de desistiment

L’usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució de la mateixa en el cas que sigui per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’usuari. En tot cas el producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat. Per a això han de dirigir la seva revocació i la devolució de la mercaderia a: Marc Pérez Oliván, amb domicili en Carrer de l’Galió, 12. Reus 43201, Tarragona, Catalunya .. Tlf: (+34) 609 90 15 42 i E-mail: marc@perezolivan.art

SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT I DE LA REVOCACIÓ. En cas d’una comunicació de desistiment o revocació vàlida, s’han de tornar mútuament les prestacions rebudes i els profits obtinguts en el seu cas (p.ex., interessos).

En el cas que al ‘comprador no li sigui possible tornar les prestacions rebudes en tot o en part, o només en estat deteriorat, el comprador està obligat a rescabalar Nené en la mesura corresponent. A més i per prevenir l’obligació d’indemnització com a conseqüència de la deterioració que resulta de l’ús a causa de la cosa, us recomanem no començar a usar-la com si fos de la seva propietat, evitant tot el que pogués minvar el seu valor (així, els productes no s’han d’haver usat, danyat, han de tornar-en el seu embolcall original). Les mercaderies objecte de devolució s’han de remetre a Marc Pérez Oliván, amb domicili en Carrer de l’Galió, 12. Reus 43201, Tarragona, Catalunya, a ports pagats. Les obligacions per a la restitució de pagaments i prestacions es compliran en un termini màxim de 30 dies. Aquest termini comença per al comprador amb l’enviament de la seva declaració de revocació o amb l’enviament -devolució- de la mercaderia, i per Nené amb la recepció de les mateixes.

Garanties aplicables

Tots ells compten amb el període de garantia d’acord amb els criteris i condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.